V – КОМПАКТНИ ФИЛТРИ (филтри за финни прахови частици) – FV

-   Филтрираща площ: до 18 м² ( F6 – F9)
                           до 20 м² H10 (E10), H11(E11), H12(E12) и H13
   Дълъг период на употреба с въздушен поток до 5000 м³/h.

-   Замърсеният газ преди да излезе се изгаря

-   Използва се в двете посоки

-    100 % рециквируема пласмасова рамка

-    Стъкло влакнеста хартия, няма загуба на влакната  

-    Ниска загуба на налягане

-    Самостоятелно се подкрепят и издържат на фисоко налягане на         перфорация

-    Широка гама на продукция

-    За висока температура, избор на метална рамкаV – Компактните филтри улавят прах, дим, бактерии, пара, цветен прашец, сажди във вентилационната система се използват като последен филтър. За HEPA и ULPA филтри се използват като предфилтър.

V – Компактните филтри се използват в условия изискващи голяма висока сигурност и безопасни приложения, едновременно се използват във всички филтрационни системи.

 

V – КОМПАКТНИ ФИЛТРИ  (филтри за финни   прахови частици) – FV

My status