ОХЛАЖДАЩО ВЕЩЕСТВО

В бутилки с различен обем, като бутилките не се връщат R22134AR404AR407C и  R410A.


My status