МЕДНИ ТРЪБИ

Използвани в отоплителните инсталаций в различни диаметри и дебелина на стените на медта и фитинги ,както и всички видове климатични инсталации за охлаждане, като SPLIT,   VRF  и др.

My status