ПРОБИВЕН ЦЕНТР HOLEMASTER 5000 SMART X

Те са пробивни машини, които могат бързо и точно да отворят отвори за свързване и фрезоване в модулни мебелни системи. Машината е предназначена за масово производство. Със своята структура на тялото, подходяща за висока скорост, тя може да направи непрекъснато и масово производство без ограничение във времето. Работната програма на Omaksan   works е проектирана изцяло ориентирана към потребителя. Програмата се отличава с гъвкава работа, бързо програмиране и отдалечен достъп.My status