Кутия за НЕРА филтър с таванна решетка

Изцяло от неръждаема стомана или боядисани с електростатична боя

                        - Уплатнение, за тестоване на уплатнението против пропуск тест канал (Test grove)

- За контрол против замърсяване на гръбната страна има изход

- Лесна подмяна на клипсовете

- Влизането на въздуна е отгоре или отстрани

- Дава се сертификат за тест

                        - Перфорирана решетка

 

My status