АВТОМАТИЧНА ВИНТОНАВИВНА МАШИНА

 

Автоматична винтонавивна машина


Технически данни:
Автоматична винтонавивна машина
• За завиване на винтовете в металния усилител при ПВЦ профили за прозорци и врати
• Автоматичен блок, подаващ винтовете
• Автоматично фиксиране на профилите при завитване
• Автоматично спиране след като винта е завит
• Дългогодишна употреба и лесна поддръжка
• Управление чрез крачен педал за безпроблемно завинтване
• Регулиране на въртящия момент според винта
• Защитен ключ, предпазващ машината при неправилна употреба
• Средна скорост на въртене на винта: 1,7 сек. / бр.
• Регулиране височината на завиване

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

My status