АКТИВНИ ВЪГЛЕРОДНИ ФИЛТРИ ( AFV )

-    висока  авсорбсионна ефективност
-    Висока  ефективност  в  улавянето  на мръсни  частици
-    Лека  пластмасова  рамка
-    Самостоятелно  се  подкрепят  и  са   твърди
-     Цената и изпълнението са взаимно свързани
-    V  форма на ранел  тир
-    Ниска  загуба  на  налягане, пестене  на  енергия
-    Голяма  филтрираща  повърхност,  дълъг  период  на  употреба
-    Лесна  приносимост
-    Не произвижда  частици
     -     Не остават частици

По  специално  за  ефективните   случаи :

-    Мараня,  озон  и  др.
-    Горене  и  дизелови  горивни  газове
-    Керосин,  асвалт,  катран  или  веглеродни   горива  във  вид  на  пара
-    Полирани  източници,  разтворители, бои  и  лакове  във  вид  на пара
-    Лепила, каучук, почистващи  материали  във  вид  на  пара
-    Болничен  одорс
-    Алкохол, тютюн  и  козметични  аромати
-    Храни  и  миризма   от   гнила   храна

Активните  въглеродни  филтри  във  вентилационните    и  климати -
чните  системи  се  използват  в  стени  и  канали.  Влизащият  мириз  на   газ  във  въздушните  системи  които  дава  щети  на  растенията, 
животните, хората  чрез  филтрите  токсичните  вещества  се  абсорбират.
       
        Активните   въглеродни  филтри  се  използват  в  общественни  сгради,  летища,  работилници, пещи  за  бои,  болници,  хранителна-
та  и  фармацевтичната  промишленост. Използват се още   в   инду-
стриални   и  отделни  вентилационни  системи.  За  защита  от   други   замърсители   препоръчва  се  предварителната  филтрация  да се  извърши  с  филтри  от   F 7  до  F 9 . 

 

АКТИВНИ  ВЪГЛЕРОДНИ   ФИЛТРИ  ( AFV )

My status