ТАВАНСКИ ТИП HEPA ФИЛТРИ (HC)

- в МPPS   от   99%   до  99,999997   са   ефективни
-  Оптимална  скорост  на  разпространение
-    ULPATEK  има  сертификат за  качество 
-     Гарантирана  непропускаепост
-  Плоски,  с полиоретан,  рамка  с  остра  повърхност  или  жел уплатнение
-  Алуминиева  рамка
-  Ниска  загуба  на  налягане  и  ниска  консумация  на  енергия
-  От  двете  страни  на  филтрите може  да  се  направи лицева                                                  защита 
-  Стабилна  конструкция
-  Различни  видове  рамки  и  размери
-  Високо  качество  на  стъкловлакнестата  филтърна  хартия

  
  Високата  ефективност  на  таванския  тир  HEPA  филтри  пази  хората,  оборудването  и  процесите  от  образувалите   се  във
въздуха  мънички  прашинки.  Тавански  тир  HEPA  филтри  във  вентилационните  и  климатичните  възли  могат  да  се  използват с  високо  или  много  високо  качество  за  пречистване  на  въздуха. Тези филтри  са  проектирани  и  предназначени  за  тавани  на  чисти  стаи  с цел да  осигорят  ламинарен  въздушен  поток.       
          ПРИЛОЖЕНИЯ :  микроелектроника,  медицина,  фармацевтична,
хранителна,  микробиологична  и  химическата  промишленост,  лаборатории, болници, операционни  зали  и  кутии  за  ламинарен  поток,
звено  от вентилатор  и  филтър. Намират приложение в промишлените  процеси  в  ядрената  енергетика  и  ядрените  изследвания.    

 

ТАВАНСКИ ТИП HEPA ФИЛТРИ (HC)

My status