Билсе Филтри

БИЛСЕ ООД 

Предлага на пазара семейството от филтри на фирмата ULPATEK, филтри с високо качество,отговарящи на международните стандарти използвани от най-обикновенната вентилационна система до чистите стаи, в климатичните системи в медицината, фармацевтичната, хранителновкусовата, и текстилната промишленост.               
 ULPATEK зарочна филтърното производство през 2008год.в Истанбул  във фабриката в своите стандове. Във филтрационната област с най модерните машини и съоражения в съответствие с европейските стандарти с изискваниятана EN 1822 и EN 779 според условията за чистистаи се произвеждат EPA, HEPA и ULPA филтри.  ULPATEK  произвежда филтри в съответсвие с новия стандарт  ISO 16890.
Необходимостта от филтрация от ден на ден бързо се увеличава с увеличаването на индустриализацията и населението в градовете, въздухат от замърсяване срещу евентуални химически и биологични частици.
ULPATEK ще играе роля в планирането и решението на главните проблеми.

 

 

 


My status