ПРОБИВЕН ЦЕНТР HOLEMASTER 1030 MC

 

Напълно автоматична машина за изработване на отвори в панела с 3-осно серво подаване / управление на компютър / Функция на Office програма / Езикова опция и неограничена програмна памет / 14 + 1 пробивна единица, която може да обработва 5 повърхности на панела.


My status