ПРОБИВЕН ЦЕНТР HOLEMASTER 4000 X LINE

Това са машините за отвори, които могат бързо и точно да отворят местоположението на крепежните елементи в мебелните системи и процеса на фрезоване. Опцията на езика на програмата е процесен център, създаден за масово производство с гъвкава работа, бърза смяна на материали и програми, функция на офис програма.

My status