ОБРАБОТВАЩ И РЕЖЕЩ ЦЕНТЪР ЗА КОМПОЗИТНИ И ДРУГИ ПАНЕЛИ

ОБРАБОТВАЩ И РЕЖЕЩ ЦЕНТЪР ЗА КОМПОЗИТНИ И ДРУГИ ПАНЕЛИ

Технически данни
• Използва се за рязане и отваряне на V – канали в композитни панели и плочи
• Фиксиране на панела (плочата) чрез мощен вакуум за по – високо качество на обработка
• Възможност за обработка на дървени и пластмасови плочи чрез подмяна на инструмента
• Обратна връзка при наличие на проблем, като информацията за него се извежда на дисплея
• 2D CAD CAM графика и оптимизационен софтуер
• Бърза смяна от един инструмент към друг – за 2,5 секунди
• Вакуумна система с многобройни независими секции за фиксиране на панелите
• Вакуумна система за изсмукване на стружки и други частици, отделяни при обработка
• NC-300A – MI CNC управляващо устройство
• Автоматична, пневматична система за подравняване
• Пренос на данни чрез отдалечена мрежова връзка, Ethernet и USB
• Възможност за отдалечен достъп
• Възможност за ръчно писане и обработка на код
• Възможност за възобновяване на работа след проблеми, като прекъсване на захранването и др.
• Възможност за редактиране на вече зареден код

 

 


My status