ДВУГЛАВ ЦИРКУЛЯР РАДИАЛ 600ММ ДИСКДВУГЛАВ ЦИРКУЛЯР РАДИАЛ 600ММ ДИСК

 -    Диск Ф-600 – 2бр.
 -    Предпазители на работната зона
 -    Вертикални стеги – 4 бр.
 -    Пулверизационна система за смазване на работна зона
 -    Извод за връзка с аспирация
 -    10,5“ TFT touch screen монитор с IP 65
 -    Операционна с-ма - Windows 7
Технически данни
За рязане на алуминиеви, пластмасови и дървени профили.
Диаметър на режещите дискове 600 мм.
Хидропневматична система на рязане.
Импортиране на данни посредством USB или връзка с кабел към локална мрежа.
Автоматично изчисляване на размера и рязане на алуминиеви сглобки, чрез подаваща система.
Възможност за обръщане на режещите глави в обратна посока за рязане за ъгли над 90°
Сензорен контролен панел.
PLC контролна система.
Отдаличен достъп.
Програмиране на процесите и голяма памет.
Автоматични хоризонтални и вертикални пневматични лапи за фиксиране на профила.
Защитни капаци на режещите глави, оборудвани със сензори за безопасност.
Поддържащ плот на подвижната глава.
Автоматична ролка , поддържаща профила, между двете режещи глави.
Максимална дължина на рязане – 6000мм. (до 10000мм. чрез подаваща система)
Сервизен ключ.
Охлаждаща система.

My status