БИЛСЕ.ООД

Добре дошли в сайта на БИЛСЕ ООД
Следвайки пътя на пазарната икономика и свободната търговия в общия процес на глобализацията в Европа през 2003 год. в гр.Пловдив е създадена фирмата  БИЛСЕ  ООД.Основна дейност на фирмата е търговия и дистрибуция. Целта е по-пълно, комплексно и профисионално задволяване потребностите на своите кленти.
През лятото на 2019 година във фирмата БИЛСЕ е образувана втора дейност БИЛСЕ МАШИНЕРИ. Целта на комранията е да предостави пълен комплекс от услуги на производителите на AL и РVС дограма, и машини за листови метали в България и Балканските страни.
Нашата цел е да осигурим най-добрите продукти и услуги за производителите на PVC и алуминиеви врати и прозорци, както и на индустрията с нов подход чрез комбиниране на иновации и качество с натрупания през годините опит. Нашият постоянен фокус върху пазарните изисквания и желанията на клиента винаги ни е стимулирал да се мисли за нови решения вдъхновени от принципите на стандартизация и ефективност, дори и в най-първите етапи.
Като партньор на компании, световни лидери в своите области за България ние пренасяме и надграждаме техния опит, ноу-хау и качествени продукти за комплексно решение на технологичните и функционални нужди, висока производителност, качество, прецизност и надеждност.
Подкрепена от опита и знанията, придобити в сектора на PVC, алуминиеви и леки сплави компанията желае да се развива заедно с клиентите си, като им предлага изключително иновативни решения, сервиз и  услуги.


БИЛСЕ ФИЛТРИ.          
От януари 2009 год. БИЛСЕ ФИЛТРИ е представител на фирмата ULPATEK в България и на Балканите.
Предлага на пазара семейството от филтри на фирмата ULPATEK, филтри с високо качество,отговарящи на международните стандарти използвани от най-обикновенната вентилационна система до чистите стаи, в климатичните системи в медицината, фармацевтичната, хранителновкусовата, и текстилната промишленост.               
 ULPATEK зарочна филтърното производство през 2008год.в Истанбул  във фабриката в своите стандове. Във филтрационната област с най модерните машини и съоражения в съответствие с европейските стандарти с изискваниятана EN 1822 и EN 779 според условията за чистистаи се произвеждат EPA, HEPA и ULPA филтри.
В рамките на развитие на научните изследвания отдела в своето успешно развитие на научните изследвания се използват инжинерна продуктова подкрепа, разработване  на продукти и инжинерните приложения. Посредством програми за обучение и всеобхватни ресурси качеството на филтрация на вътрешния  въздух  ( IAQ ) са планирани за прехвърляне на техническата информация на потребителите относно техните планове.
Необходимостта от филтрация от ден на ден бързо се увеличава с увеличаването на индустриализацията и населението в градовете, въздухат от за мърсяване срещу евентуални химически и биологични частици.
ULPATEK ще играе роля в планирането и решението на главните проблеми.
 
Ние вярваме, че доволните клиенти са нашата най-добра реклама

 

Представители

Продуктри

 

ИНСТРУМЕНТИ / ШАБЛОНИ

My status