ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА МЕТОДИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ

      От    направените   проучвания  ASHRAE и други филтърни  производители в направените изследвания спонсорирани   от частни  организации,  показват че процентното разпределение  на  частиците в  атмосверата, до голяма  степен се базира  на  метода  за  измерване.   Пиложената схема показва разпределението  на  частиците  в  атмосверата,
връзката  между  тях и метода  на  измерване .
Например частиците  по-малки  от 1,0  микрона,  в теглото на целият атмосферен прах съставляват  3 %  като  тегло , но почисло  са около  98,5 %.  От  друга  страна атмосферни частици с големина между  5,0  и  1,0   микрона  по тегло са  52 %, но по брои са около 0,175 % .
 В  подбора  на  филтрите  трябва   да се  обърне  внимание  на това, че голяма  част  от  атмосферните   частици   са   по-малки  от  1  микрон   в  диаметър.


                 impactofmethods


ГАЗОВЕТЕ  В  ВЪЗДУХА
Освен  газовете    в   атмосферата в зависимост  от  местоположението  във въздухат  който дишаме, в различна процентна зависипост се намират различни  газови   смеси. Тези газове до нас  достигат с  приятен мириз ( приятна миризма на рози  )  или  с  неприятна миризма  ( серен водород от гнили  яайца ).  Много от тези газове могат да бъдат корозивни или отровни, но въпреки това има  филтри  с  които  по  принцира   на  адсорбцията  голяма част от тези отровни газове се улавят.

My status