Технология на Филтрите


         Въздухът  е   газова   смес   която    съдържа    21 %   кислород,  78 % азот,  1 %   аргон   и   много   малки    количества   от   други   газове. Както
се  вижда  на  схемата  въздухът който дишаме; природата,  хората и промишлените  процеси  съдържат материални  частици и  природен   газ.  В рамките  на тези частици  и  газове трябва да обърнем внимание  на тези които дават  щети  на  нашето здраве, конфорт, жилишни площи  и   всички  произведени  продукти.
ВЪЗДУХЪТ КОЙТО ДИШАМЕ
a)    Рьзличните  газове,водните
изпарения, въглероден  диоксит,
 метан, въглероден оксид,
озон, амоняк, азотни окиси  и
сероводород.

Б) Една  малка  сума  на аргон,
неон, хелий, криптон, ксенон
и  водород.

В) Атмосферата се замърсява с
вулканична пепел, морска сол
прах, пясак, цветен прашец, му-
хъл и бактериални спори, 21%
кислород,  78%   азот.

 

 

 

 Независимо  от  източника на замърсяване, мръстният въздух се образува от  газ  или  гранули  ( частици ) .
  
 ГРАНУЛИ
 Гранулите са  твърди и течни  частици висящи във  въздуха, за да се създаде представа за големината  на  гранулите в приложената  схема се прави сравнение на един  човешки   косъм с размера    на   други    обекти.ГРАНУЛИ

       * микрон  =  приблизително      1/  25400 in

 
25 микрон
Частиците  с   просто  око   могат    да   се  видят
10 микрон Силна  атмосфера  от  прах,  хвърчаща  пепел
5-10 микрон Мухъл,  полени,  атмосфера  със  средно  състояние  на  прах
1-5 микрон
Вактерии,   атмосфера  с  леко   състояние  на  прах
.3-1 микрон
Цигарен  дим,  бактерии,  метална   пара
                  

  
         Определени  малки  частици  в  размери   на   Микрон         ИЗМЕРВАНЕ   ЗАМЪРСЯВАНЕТО   ОТ  ГРАНУЛИ :
Различни по големина гранулни  частици  намиращи  се  във  въздуха  се  измерват според маса или брой . Върху  бяла  земна  площ според образуваното  леке, чрез оптични методи  на сравнение е друг начин на измерване.

 

particledlametek

My status